Risikostyring

mplusm tilbyder rådgivning 

Udvikling, opbygning og implementering af risikostyringssystemer (ISO 31000)

Implementering af procedurer og arbejdsgange

Formulering af politikker og værdigrundlag

Forestå uddannelse og vejledning af medarbejdere

Samarbejde med medarbejderne omkring opbygningen af processerne

Risikostyringsprocessen – Risikoanalyse

Formålet med risikostyringen er, at reducere mulighederne for, at der mod forventning opstår hændelser, der forringer mulighederne i forhold til projektets gennemførelse.

På det enkelte projekt skal der foretages en risikoanalyse.
Risikoanalysen skal udføres i starten af projektet.
Risikoanalysen skal foretages flere gange i projektforløbet, i takt med at eventuelle
risici og viden om projektet ændrer sig.
Risikoanalysen skal som minimum foretages ved faseskift.

Risikoanalysen gennemføres i følgende trin/faser:

Identifikation af risici
På det enkelte projekt starter risikoanalysen med en målrettet indsats i forhold til at få udpeget og afdækket, hvilke risici der eventuelt vil kunne påvirke projektet.

Risikovurdering/analyse
De identificerede risici vurderes om de udgør en egentlig risici for projektet.

Planlægning og implementering af risikoreducerende tiltag
På baggrund af identifikation og analyse skal risici prioriteres, og for alle identificerede risici skal der besluttes om risici skal accepteres, eller om der skal foretages et eller flere tiltag.

Handling og opfølgning på risici
Risikoanalysen er med til at give projektlederen  overblik over de usikkerheder der kan være på projektet og over hvilke muligheder, der er for at reagere rettidigt.

Audits

mplusm kan bistå med planlægning og gennemførelse af interne og eksterne audits samt opfølgning af behandlingen af afvigelser og korrigerende handlinger.

“Risikostyringssystemer skal være enkle og virke til gavn for hele virksomheden”

mplusm©2019   CVR 39814137