Boligrådgivning

Alle byggeriets faser – fra skitsering til færdigt byggeri

mplusm tilbyder rådgivning gennem hele processen fra idé og skitsering til projektering og styring af byggeriet frem til færdigt byggeri.

TegnebordA

 Idéforslag – skitseforslag

mplusm udarbejder skitser og tegninger, som viser, hvordan jeres ideer kan realiseres bedst muligt – og gør det lettere for jer at beslutte, om I vil i gang.

Planlægning og styring – Projekt- og byggestyring

mplusm hjælper med at føre jer sikkert igennem, de mange valg der skal tages, når I bygger. Herunder valg af materialer, udarbejdelse af tidsplan og overholdelse af den økonomiske ramme for byggeriet.

Myndighedsbehandling frem til byggetilladelse

mplusm kan bistå med indhentning af byggetilladelse og tegninger og hjælpe med udfyldning af ansøgningsskema for byggetilladelse og eventuel dispensationsansøgning til kommunen.

Projektering

mplusm kan bistå dig med lave detaljerede tegninger og beskrivelser som bruges,
når du skal have pris fra en håndværker. Detaljerede tegninger og beskrivelser giver dig
 en sikkerhed for, at få det du har aftalt.

Indhentning af tilbud

mplusm kan bistå jer med at få den rigtige pris hjem fra håndværkerne. 

mplusm deltager i forhandlinger med håndværkerne og hjælper med at få prisen fastlagt, kontraktskrivning og garantistillelse.

Indretning

mplusm kan bidrage med gode råd og forslag til indretning – med udgangspunkt i ´det man har´.

Kabeltromle 2.1

Går I med tanker om, at bygge om og bygge til eller bygge ny bolig eller sommerhus og få en bolig, som matcher familiens behov?”

Så hør om dine muligheder…

Er I i tvivl om, hvordan jeres ønsker og krav bedst kan realiseres?”
Så finder I hjælpen her…

mplusm©2019   CVR 39814137