Kvalitetsstyring

Jeg har 25 års erfaring med kvalitetsstyring fra byggebranchen, hvor jeg har været ansvarlig for opbygningen, udviklingen og implementeringen af kvalitetsstyringssystemer tilpasset ISO 9000.

Jeg vil hurtigt kunne gennemgå kravene, der bliver stillet til din virksomhed og sikre, at din virksomhed opfylder kravene lettest muligt.

mplusm kan bl.a. bidrage med:

Opbygning, udvikling og implementering af kvalitets- og risikostyringssystemer

Opbygning af kvalitetshåndbog

Implementering af procedurer og arbejdsgange

Formulering af politikker og værdigrundlag

Forestå uddannelse og vejledning af medarbejdere

Samarbejde med medarbejderne omkring opbygningen af processerne

Opfølgning af behandlingen af afvigelser og korrigerende handlinger

Planlægning og udførelse af interne og eksterne audits

Lead auditor

Kvalitet – Planlægning – Proces – Styring – Audit

 

Få et uforpligtende besøg og en snak
– hvor vi drøfter jeres behov, og jeg giver kvalificeret med- og modspil.
Ring og hør mere eller aftal et møde med det samme.

“Stiller dine kunder krav om, at du skal dokumentere din kvalitetssikring?
Så lad mig hjælpe dig…”

mplusm©2019   CVR 39814137